EN UA
@

Продовжується робота над вдосконаленням Національної рамки кваліфікацій

25 лютого 2019
Продовжується робота над вдосконаленням Національної рамки кваліфікацій

За результатами розгляду Колегією МОН України питання «Про зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» було прийнято рішення про схвалення в цілому запропонованих Міністерством змін, але з деякими доопрацюваннями самого тексту Рамки.

Як зазначив заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, «Національна рамка кваліфікацій була затверджена у 2011 році і наразі закріплена на рівні двох законів України – «Про вищу освіту» (2014) і «Про освіту» (2017), а також  згаданої Постанови Кабінету Міністрів України. Крім того, що ці акти суперечать один одному, це робить реальне впровадження і застосування рамки практично нездійсненим».

Протягом останніх 6 місяців МОН України напрацьовував зміни до опису компетенцій Національної рамки кваліфікацій, було проведено два тури громадського обговорення. Проте, залишаються питання і до тексту, і до філософії цього документу.

На переконання Директора Інституту професійних кваліфікацій Родіона Колишка, члена Колегії МОН України, рамка має бути приведена у відповідність до  Європейської рамки кваліфікацій. Цьому завданню присвячене і  рішення Колегії, яким, зокрема, Міністерству освіти і науки України доручається розробити проект змін до Закону України «Про освіту» для правового забезпечення гармонізації Національної рамки кваліфікації з аналогічними міжнародними документами. Втім, і до самого тексту змін залишаються питання, які потребують додаткового обговорення (див.таблицю).

В цілому рішення Колегії щодо схвалення проекту змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» було прийнято з дорученням робочій групі обговорити редакційні зміни до проекту.