EN UA
@

Актуальні моменти розроблення професійних стандартів

29 травня 2020
Актуальні моменти розроблення професійних стандартів

Під час онлайн-круглого столу «Сучасні професійні стандарти як ключовий інструмент створення Національної системи кваліфікацій України», організованого Національним агентством кваліфікацій за підтримки проекту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» експерти мали можливість обговорити актуальні питання розроблення професійних стандартів.

За власної ініціативи та на виконання положень Закону України «Про освіту» Національне агентство кваліфікацій (НАК) розробляє зміни до чинного Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженого  Постановою КМУ №373 від 31.05.2017р. (Порядок). «Доцільність його оновлення чи навіть розроблення нового викликає сумніви, адже чинний порядок є апробованим та процедурно  виваженим», -  вважає директор Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишко. Окремі норми нововведень, які були озвучені під час презентації напрямів зміни Порядку, на думку експертів, можуть бути визнані дискримінаційними, оскільки вони мають на меті запровадження окремих процедур розроблення та погодження професійних стандартів для різних категорій розробників.

Але більш гостра дискусія відбулась навколо питання відповідності професійних стандартів Національній рамці кваліфікацій. На думку окремих представників НАК професійний стандарт має відповідати відповідному рівню Національної рамки кваліфікацій. Ця позиція виглядає надзвичайно дискусійною, адже ті ж самі представники визнали під час дискусії, що окремі компетентності, що зазначені у професійному стандарту, можуть відповідати 7-му рівню НРК, а деякі – 5-му, що практично унеможливлює формування стандартизованих інструментів оцінювання таких компетентностей. На думку Родіона Колишка, в цій позиції може бути закладено не зовсім коректне розуміння мети і завдання професійного стандарту, як «затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій» (ст.39 Закону України «Про освіту»). «Вимоги до компетентностей не можуть відповідати чи не відповідати НРК», - зазначає експерт, - «їй мають відповідати кваліфікації, сформовані на основі професійних стандартів».