EN UA
@

Без ретельного аналізу ринку праці спрогнозувати його розвиток неможливо!

05 липеня 2019
Без ретельного аналізу ринку праці спрогнозувати його розвиток неможливо!

Без ретельного аналізу ринку праці спрогнозувати його розвиток неможливо!

Такої думки дотримуються експерти Інституту професійних кваліфікацій, які беруть участь у навчально-координаційному семінарі «Удосконалення прогнозування потреб у навичках та узгодження попиту і пропозиції робочої сили», що проводиться Міжнародною організацією праці разом із Європейським Фондом Освіти за підтримки Датського уряду.

Одним з основних завдань семінару є формування й обґрунтування необхідності проведення прогнозування розвитку ринку праці. Для цього національним експертом, д.е.н. Ларисою Лісогор було проведено аналіз наявної інформації про існуючі практики проведення аналізу і прогнозування розвитку ринку праці в Україні (понад 30). Наведена інформація, на думку експертів ІПК, свідчить про певний хаос у таких дослідженнях, значна кількість яких може бути ознакою відсутності координації цих робіт на центральному й галузевому рівнях.

Окремо стоять регіональні потреби, які включають до своєї групи потреби новоутворених ОТГ. Кожна ОТГ та відповідні регіони мають готувати власні стратегії соціально-економічного розвитку на період 7 років, і відсутність єдиної координуючої основи, чітких пріоритетів державного і регіонального розвитку може призвести, на думку директора Інституту професійних кваліфікацій Родіона Колишка, «не до успішної децентралізації, а до дезінтеграції країни».

Учасники семінару мали змогу представити власний досвід проведення досліджень ринку праці та його аналізу, серед яких окремої уваги заслуговують практики Державної служби зайнятості, яка була представлена Ольгою Купрій, Львівського Національного Університету ім. І. Франка, представлена Ольгою Гринькевич   разом з Уляною Садовою, Волинського ресурсного центру та інші.

Резюмуючи можна зазначити, що в цілому в експертному середовищі панує думка про те, що аналіз ринку праці разом із прогнозом його розвитку необхідно робити, втім, здається, ця думка є чи не єдиною спільною. Також можна зазначити, що майже всі експерти погоджувалися  з тим, що аналіз даних має відбуватися рівновіддаленою від основних заінтересованих сторін установою.

Наявні різні підходи, методи, оцінка їх ефективності та достовірності, їх економічний ефект та ступінь діджіталізації формують велике поле для подальших досліджень та вивчення  їх результатів з метою формування адекватних і релевантних для України підходів.

 

Довідково:

Інститут професійних кваліфікацій за підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) у партнерстві із Державною службою зайнятості та її обласними центрами провів дослідження стану ринку праці у 6 областях Східної України (http://ipq.org.ua/ua/news/307 ).