EN UA
@

Відбулось засідання робочої групи з опрацювання законопроекту про освіту дорослих

18 березня 2019
Відбулось засідання робочої групи з опрацювання законопроекту про освіту дорослих

14 березня 2019р. відбулося чергове засідання групи з опрацювання проекту закону «Про освіту дорослих». На переконання всіх членів робочої групи розроблення законопроекту є надзвичайно важливим, враховуючи те, що сьогоднішній ринок праці практично вимагає постійного навчання, при чому далеко не завжди в системі формальної освіти, яку курує Міністерство освіти і науки. За словами генерального директора Директорату вищої освіти і освіти дорослих Олега Шарова, є декілька ключових моментів, які потребують концептуального обговорення як членами робочої групи, так і в подальшому ширшим колом заінтересованих сторін. Серед таких питань, зокрема, є: формування спеціального тезаурусу і, зокрема, одного з ключових понять законопроекту - «доросла особа»; межі державного регулювання правовідносин у сфері освіти дорослих; вікові аспекти здобуття освіти (вік здобуття професійно-технічної освіти, здобуття обов'язкової повної загальної середньої освіти в різному віці, особливості доступу до здобуття вищої освіти з певного віку або певних подій тощо).

На окрему увагу заслуговує питання складників освіти дорослих (післядипломна освіта, післядипломна освіта у сфері охорони здоров'я, безперервний професійний розвиток тощо). В цьому контексті одним з варіантів передбачається поглинання майбутнім законом про освіту дорослих актуального закону України «Про професійний розвиток працівників», хоча це викликає певні сумніви, принаймні у частини робочої групи.

Також важливим, на думку Директора ІПК Родіона Колишка, є питання залучення місцевих органів влади до процесу освіти дорослих, оскільки без їх активного залучення набуття освіти дорослими особами обмежиться існуючої сьогодні системою навчальних центрів Державної служби зайнятості.

Робоча група продовжує свою роботу, виходячи з того, що закон має бути підготовлений до кінця 2019р.