EN UA
@

Розроблення рамки кваліфікацій для державної служби

19 листопада 2018
Розроблення рамки кваліфікацій для державної служби

15 листопада 2018 р. під час засідання Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби (Координаційна Рада з питань проф.навчання) серед інших питань порядку денного обговорювалося питання розроблення галузевої рамки кваліфікацій.

Розроблення зазначеної галузевої рамки кваліфікацій передбачено п. 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого Розпорядженням КМУ від 10 травня 2018 р. № 342-р. До співвиконавців зазначеного пункту плану заходів залучено Інститут професійних кваліфікацій.

«Враховуючи відсутність розроблених аналогів, галузева рамка кваліфікацій для державної служби має орієнтуватися на формат і форму викладення Національної рамки кваліфікацій. Також варто зазначити, що розроблення галузевої рамки, теоретично, має відбуватися після затвердження низки професійних стандартів і орієнтуватися не на галузь знань “Публічне управління та адміністрування”, а на відповідний вид економічної діяльності», зазначив Родіон Колишко під час засідання Координаційної ради з питань проф.навчання.

За результатами засідання Координаційної ради з питань проф.навчання було прийнято рішення утворити окрему робочу групу, яка має підготувати проект майбутньої галузевої рамки, до складу якої увійшов Директор Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишко.