EN UA
@

Необхідність запровадження і розвитку освіти дорослих стає надзвичайно актуальною

16 листопада 2018
Необхідність запровадження і розвитку освіти дорослих стає надзвичайно актуальною

Необхідність запровадження і розвитку освіти дорослих стає надзвичайно актуальною.

Такого висновку дійшли учасники методологічного семінару «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», проведеного Національною Академією педагогічних наук України (НАПНУ) 15 листопада 2018р.

У роботі семінару взяли участь провідні науковці у сфері навчання й особливостей психологічного розвитку людей старшого віку, зокрема, Лариса Лук’янова – доктор педагогічних наук, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Сергій Максименко – доктор психологічних наук, професор, Іван Бех – доктор психологічних наук, директор Інституту проблем виховання НАПН України та інші.

Своє бачення на необхідність освіти дорослих, їх безперервний професійний і особистісний розвиток висловили Костянтин Ващенко – доктор політичних наук, Голова Національного Агентства України з питань державної служби, Тамара Сорочан – доктор педагогічних наук, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Олександра Бородієнко – доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Директор Інституту професійних кваліфікацій у своєму виступі підняв питання практичного застосування результатів навчання дорослих осіб, які, на думку експерта, мають реалізовуватися у професійному житті людини через механізм підтвердження та визнання повних і часткових професійних кваліфікацій. «При цьому таке визнання, при мовчазній підтримці всіх заінтересованих сторін, сьогодні не реалізується в повній мірі, не даючи людині  відповідних стимулів щодо можливостей офіційного визнання знань і навичок, набутих, переважно у системі неформальної чи інформальної освіти», - зазначив Родіон Колишко.

У своєму виступі експерт також окреслив напрями спільної роботи з НАПНУ, які могли б сприяти вирішенню цих питань, зокрема:

  • підготовка системи освіти масштабно реалізовувати навчання дорослих з метою подальшого працевлаштування,
  • забезпечення наявності відповідної кількості педагогічних працівників, андрагогів,
  • запровадження модульного підходу для реалізації навчальних програм (забезпечення зв’язку «модуль – кваліфікація»).