EN UA
@

Підписано меморандум про співпрацю між Інститутом та Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти

26 березеня 2018
Підписано меморандум про співпрацю між Інститутом та Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти

23 березня 2018 року між Інститутом професійних кваліфікацій та Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) підписано Меморандум про співпрацю.

Серед основних сфер майбутньої співпраці:

  • розроблення проектів професійних стандартів та професійних кваліфікацій;
  • забезпечення якості професійної освіти, у тому числі освіти професійної освіти дорослого населення. безробітних;
  • підвищення ефективності підготовки педагогічних працівників, у т.ч. закладами вищої освіти, для цілей закладів професійно-технічної освіти;
  • навчання дорослого населення на базі професійно-технічних навчальних закладів.

У своєму виступі Директор Інституту Родіон Колишко окремо наголосив на необхідності додержання відповідного балансу між спеціалістами, що готуються навчальними закладами, і реальними потребами ринку праці, особливо регіонального. «З метою формування інструментів дотримання такого балансу», - зазначив Родіон Колишко, - «Інститутом у минулому році було розроблено та започатковано Кваліфікаційну мапу України як спеціалізований ресурс, що дозволяє практично у реальному часі відслідковувати поточну ситуацію на ринку праці та співставляти її з    можливостями системи освіти і територіальних підрозділів служби зайнятості».

Також Родіон Колишко у своєму виступі доповів присутнім членам ВАПП про участь Інституту у проекті ERASMUS+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання». «Метою цього проекту, - зазначив Родіон Колишко, - є підвищення якості системи професійної освіти, зокрема, шляхом запровадження нових форм співробітництва між університетами, закладами професійної освіти та роботодавцями з метою набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій за-для  кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти».