EN UA
@

Професійна освіта України у 2025 р.: погляд вітчизняних стейкхолдерів

26 лютого 2018
Професійна освіта України у 2025 р.: погляд вітчизняних стейкхолдерів

Професійна освіта України у 2025 р.: погляд вітчизняних стейкхолдерів. Під такою назвою 22 лютого 2018 р. у Києві пройшла зустріч провідних українських експертів з метою обговорення концепції розвитку професійної освіти.

У заході взяли участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Керівник Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Беренд Де Гроот, Голова підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Ірина Констанкевич, Перший заступник Міністра соціальної політики України Ольга Крентовська, вітчизняні та міжнародні експерти.

Програмний виступ Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич в цілому окреслив основні завдання майбутньої системи професійної освіти в Україні та вимоги до оновленої системи з боку влади і суспільстві. Так, на думку Міністра, професійна освіта до 2025 року має бути децентралізованою, збалансованою з точки зору фінансування та внутрішньої структури, професійною та такою, що задовольняє інтереси суспільства і економіки. Окремі тези її виступу стосувалися оновлення матеріально-технічної бази та необхідності підвищення ефективності її управління на регіональному рівні за рахунок регіональних рад професійної освіти. Всі зазначені пропозиції мають знайти своє відображення у Концепції розвитку професійної освіти, розроблення і прийняття якої амбітно домовилися до 1 червня поточного року.

За словами Керівника Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Беренда Де Гроот професійна освіта має надавати особі необхідні навички для кращого працевлаштування, при цьому за допомоги кращих практик навчання та технологій, зосереджених у так званих «центрах професійної досконалості» (centers of excellence), що мають бути утворені за сприяння ЄС та бути взірцем закладу професійної освіти майбутнього.

У своєму баченні Голова підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Ірина Констанкевич наголосила, що результати навчання у системі професійної освіти мають відповідати вимогам ринку праці та умовам розвитку людини, зокрема, очікуванням людини щодо особистісного і професійного становлення. За її словами професійна освіта має формувати «парагдигму професійних вмінь» для їх застосовування в різних контекстах, зокрема, й для забезпечення мобільності на ринку праці.

Окремі тези її виступу стосувалися необхідності розвитку системи підтвердження кваліфікацій незалежними центрами, можливостей використання професійної освіти впродовж життя та надання  освітніх послуг людям з особливими потребами.

За словами Першого заступника Міністра соціальної політики України Ольги Крентовської Мінсоцполітики, як орган, уповноважений за розвиток продуктивної зайнятості, розглядає професійну освіту як важливий елемент її забезпечення. Серед важливих завдань міністерства, спрямованих на розвиток зайнятості за допомоги реформування професійно-технічної освіти, були також названі розвиток професійної орієнтації з метою підвищення престижності робітничих професій та професійної освіти, розроблення професійних стандартів, підтвердження результатів неформального навчання, навчання дорослого населення на робочих місцях з особливим акцентом на перенавчання і підвищення кваліфікації людей, що вже мають освіту.

Одним з важливих завдань конференції було обговорення структурних частин проекту концепції розвитку професійної освіти в робочих групах. Зокрема, Директор Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишко разом з експертом ЄФО Х. М. Галвін Аррібасом разом з командою вітчизняних експертів та практиків відпрацьовували практичні питання децентралізації управління професійно-технічної освіти на регіональному рівні за допомоги регіональних рад професійної освіти – консультативно—дорадчих органів, що об’єднують представників влади обласного рівня, об’єднання роботодавців, профспілок та навчальних закладів професійної освіти та уповноважені на вироблення стратегій розвитку професійної освіти регіонів та задоволення регіональних ринків праці професійними кадрами.