EN UA
@

Світовий банк презентує звіт «Навички для сучасної України»

25 травня 2017
Світовий банк презентує звіт «Навички для сучасної України»

Великий економічний потенціал, який Україна отримала після здобуття незалежності в 1991 році, не було розвинуто в загальне процвітання. На початку 1990-тих років рівень валового внутрішнього продукту на душу населення в Україні можна було порівняти з іншими країнами із середнім рівнем доходу, як-от з Бразилією, Польщею чи Туреччиною. Наразі українці мають відносно високий показник писемності, велику кількість студентів, що отримують вищу освіту, а також багато випускників, і це сприяє науково-промисловому поступу. Тим не менше, економічні показники залишаються в найкращому випадку хиткими, рівні продуктивності робочої сили порівняно з подібними країнами є низькими, а стандарти життя пересічного українця в 2015 році нижче ніж ті, що були 25 років тому. Одна з основних причин таких економічних показників, що несуть з собою розчарування, – відсутність реформ або їхній повільний темп, особливо стосовно стандартів і нормативів, що регулюють ринок праці та навчально-освітні установи.

Незважаючи на очевидну актуальність питання навичок для працевлаштування, продуктивності та стандартів життя, в Україні станом на сьогоднішній день є мало актуальних даних, які б допомагали у визначенні пріоритетів політики в країні. Звіт світового банку «Навички для сучасної України» має на меті вивчити природу навичок, які цінуються на українському ринку праці, що зазнає оновлення, обговорити, як освітні установи та органи, відповідальні за зайнятість, впливають на інвестиції в навички, а також запропонувати практичні рішення.

Зі звіту можна отримати багато цінної інформації, проте найважливішим є те, що краща стратегія щодо розвитку навичок має потенціал до подолання структурних викликів завдяки підвищенню показників діяльності компаній та продуктивності української економіки. Таким чином, інвестування в набуття працівниками нових навичок та зміна формального підходу до освіти з метою забезпечення наявності у працівників майбутнього гнучких вмінь для виконання завдань та реагування на ситуації поліпшить можливості працевлаштування та надасть працівникам змогу виконувати свою роботу ефективніше. Впровадження нових навичок дозволить українцям використовувати нові технології та бути інноваційними, що, у свою чергу, надасть компаніям в Україні можливість піднятися вгору з точки зору ланцюга формування вартості та конкурувати на міжнародному ринку.

Запропонована інтегрована стратегія розвитку навичок щодо працевлаштування та продуктивності зосереджується на трьох стовпах політики:

по-перше, посилити базові навички, аби нові учасники ринку мали вагому базу когнітивних та соціально-емоціональних навичок, набували більш розвинених навичок (зокрема технічних) та мали змогу легко адаптуватися до потреб ринку праці, що швидко змінюються;

по-друге, поліпшити якість вищої освіти та установ, що займаються працевлаштуванням, аби забезпечити розвиток передових навичок нинішніх громадян працездатного віку та майбутніх працівників;

І по-третє, поліпшити інституційне середовище, аби полегшити використання поточних навичок працівників.

З нетерпінням очікуємо повної версії звіту, презентація якого відбудеться 7 червня 2017 р.