EN UA
@

Освіта дорослих – найближче «завтра» для системи ПТО?

13 квітня 2017
Освіта дорослих – найближче «завтра» для системи ПТО?

На конференції, присвяченій 25-річчю Національної aкадемії педагогічних наук України директор Інституту професійних кваліфікацій Р. Колишко поставив це питання перед її учасниками.

«Система ПТО не повинна орієнтуватися виключно на учнів та студентів, для яких, нажаль, в своїй переважній більшості вибір системи ПТО поки що не став так званим «першим» вибором. Професійно-технічні навчальні заклади мають працювати з дорослим населенням, яке прагне оволодіти сучасними знаннями і навичками, затребуваними на ринку праці», - зазначив Р. Колишко.  

Можливість оволодіння такими знаннями і навичками є особливо важливою в умовах, коли виробничі процеси і технології  стрімко змінюються, або коли людина досягає так званої зони ризику для успішного працевлаштування «45+» і коли перед такою людиною постає необхідність іноді радикально змінювати профіль професійної діяльності.

Звичайно, як свідчить досвід більшості країн-членів ЄС, держава повинна створити відповідні умови для реалізації такого права: дорослі люди не повинні «сидіти за партою» з учнями 16-18 років, мають застосовуватись спеціальні методики навчання дорослих людей, терміни, темп і час навчання мають бути іншими від звичайних для більшості навчальних закладів. Як зазначив Р. Колишко,  «вікна навчальних закладів мають гаснути пізно вночі», даючи можливість різним контингентам осіб опановувати сучасні знання і навички, підвищуючи таким чином свою затребуваність та конкурентоздатність на ринку праці.