EN UA
@

Корисні посилання

BUSINESSEUROPE / БізнесЄвропа


CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training /
Європейський центр з розвитку професійної освіти


Council of Europe/ Рада Європи


ETF: European Training Foundation / ЄФО: Європейський фонд освіти


European Commission / Європейська Комісія


ESCO: European Skills, Competences and Occupations /
Портал «Європейські уміння, навички, компетенції та заняття»


European Higher Education Area / Європейський простір вищої освіти


European Quality Assurance Register for Higher Education / Європейський реєстр агенцій із забезпечення якості вищої освіти


EUROSTAT / Євростат


International Labour Organization / Міжнародна організація праці


OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development /
ОЕСР: Організація економічного співробітництва та розвитку


UNESCO / ЮНЕСКО